Banner

(TTV) Du lịch tiếp tục được xác định trở thành khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới

Phát huy tiềm năng, đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiếp tục xác định là một trong ba khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020 -2025. Kỳ vọng đại hội sẽ có thêm những chính sách, cơ chế cụ thể trong nhiệm kỳ mới để thúc đẩy phát triển du lịch là mong muốn chung của người dân, đặc biệt là những hộ làm du lịch.