Banner

(TTV) Bên lề Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển”, các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII đã tập trung trí tuệ, tâm huyết đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị trình Đại hội, phấn đấu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc trong nhiệm kỳ tới.