Banner

 (TTV) Không chủ quan trong phòng, chống dịch Covid -19

Nhờ chủ động triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống, nên trong đợt bùng phát thứ hai của dịch COVID-19, đến thời điểm này Tuyên Quang không ghi nhận trường hợp nào dương tính với Sars Covi 2. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng ta có tâm lý lơ là, chủ quan.