Banner

(TTV) Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác công đoàn 6 tháng cuối năm

Chiều ngày 29/6, Công đoàn viên chức tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác công đoàn 6 tháng cuối năm 2020 và biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động giai đoạn 2016-2019.
Các đại biểu dự hội nghị.

 

Trong 6 tháng đầu năm, các Công đoàn cơ sở đã chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Công đoàn và đã đạt được nhiều kết quả. Công đoàn kiểm tra, giám sát và chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động được các cấp công đoàn quan tâm theo hướng “Sâu sát cơ sở”. Các cấp Công đoàn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong công nhân viên chức lao động; Tổ chức và phối hợp với chính quyền, chuyên môn tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đạt kết quả; các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện được các cấp công đoàn và công nhân viên chức lao động nhiệt tình hưởng ứng tham gia. 


Từ nay đến hết năm 2020, công đoàn viên chức tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hoạt động của tổ chức và đội ngũ cán bộ công đoàn. Đặc biệt thực hiện tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động. 

 

 Trà Mi – Đỗ Hải