Banner

(TTV) Đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ huyện Na Hang lần thứ XXII

Ngày mai (29/6), Huyện Na Hang sẽ tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 -2025). Đây là đơn vị được Tỉnh ủy Tuyên Quang chọn tổ chức Đại hội Đảng bộ điểm cấp huyện, thành phố của tỉnh. Hiện nay công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau Đại hội đã được huyện triển khai thực hiện.