Banner

(TTV) Tuyên Quang học tập và làm theo Bác

Xác định việc học và làm theo Bác là giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã quán triệt và triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Những thành tựu đạt được trên tất cả các lĩnh vực là minh chứng rõ nhất cho thấy tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người mãi là nền tảng vững chắc trong xây dựng Đảng, chính quyền.