Banner

(TTV) Người gìn giữ những bức ảnh về Bác Hồ

Những bức ảnh về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ luôn được ông Lê Hải Đường xã Vinh Quang (Chiêm Hóa) gìn giữ trong suốt thời gian qua, thể hiện tình yêu và sự tôn kính với Bác.