Banner

(TTV) Chủ động ứng phó với thời tiết cực đoan

Từ đầu năm 2020 đến nay, nhiều hiện tượng thời tiết, khí hậu bất thường đã xảy ra như mưa to kèm dông lốc, mưa đá đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân. Trước những diễn biến khó lường của thiên tai, thời tiết, chính quyền các cấp và người dân trong tỉnh cần chủ động đề phòng, ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan… nhằm bảo vệ sức khỏe và tài sản.