Banner

(TTV) Ngày đầu kiểm tra y tế tại các khu vực giáp ranh

Hôm nay (22/3) là ngày đầu tiên, tỉnh Tuyên Quang triển khai các chốt kiểm tra y tế tại các khu vực giáp ranh ra vào tỉnh. Đây là một trong những biện pháp cần thiết, nhằm ngăn ngừa dịch Covid – 19 lây lan vào địa bàn tỉnh.