Banner

(TTV) Hòa Phú nâng cao thu nhập cho người dân

Đa dạng các hình thức tổ chức sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và tăng cường chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật… là những việc làm cụ thể mà xã Hòa Phú (Chiêm Hóa) thực hiện để nâng cao thu nhập cho người dân.

 

Đầu tư gần 100 triệu đồng để trồng nấm sò. Với 5.000 bịch đang cho thu hoạch. Mỗi ngày, anh Hà Văn Tích, xã Hòa Phú, thu hái từ 20 – 30 kg nấm, cho thu nhập trung bình từ 1 – 1,5 triệu đồng/ngày. Nhờ mạnh dạn tìm hướng đi mới để phát triển kinh tế gia đình, mô hình trồng nấm sò đã mang lại thu nhập ổn định cho gia đình anh.

 

 

Để tăng thu nhập cho người dân, cấp ủy, chính quyền xã đã định hướng, hỗ trợ người dân phát triển hình thức sản xuất phù hợp, bền vững. Khuyến khích người dân phát triển các mô hình kinh tế vườn đồi; chăn nuôi kết hợp với làm trang trại tổng hợp; tăng cường mở các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. Đồng thời, tạo điều kiện để người dân tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế gia đình… Nhờ đó, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3%, thu nhập đầu người đạt trên 36 triệu đồng/người/năm. 


Xã Hòa Phú đã được công nhận đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới cách đây 2 năm. Cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã tiếp tục nỗ lực thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí. Trong đó, chú trọng phát triển, đa dạng hóa các hình thức sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân./.

 

Ngọc Bích – Tuấn Tú