Banner

(TTV) Hệ thống truyền thanh cơ sở tuyên truyền phòng chống dịch Covid -19

Cùng với các cơ quan thông tin đại chúng, hiện nay hệ thống truyền thanh ở cơ sở đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng, chống dịch bệnh do Covid – 19 gây ra. Qua đó đã giúp người dân nâng cao nhận thức, chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.