Banner

(TTV) Cách phân biệt giữa sốt, ho thông thường với trường hợp bị nhiễm Covid -19

Để giúp quý vị và các bạn cách phân biệt giữa sốt, ho thông thường với trường hợp bị nhiễm Covid-19, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang đã phỏng vấn bác sỹ CK 1, Phạm Tiến Quân, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.