Banner

(TTV) Ký giao ước thi đua các cơ quan Đảng năm 2020

Chiều ngày 26/2, Ban Dân vận Tỉnh ủy – Trưởng khối thi đua các cơ quan Đảng năm 2020 đã tổ chức Hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua các cơ quan Đảng năm 2020.

 

Năm 2020 các cơ quan trong khối phấn đấu thực hiện hoàn thành 100% nhiệm vụ chính trị được giao; Tham mưu thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án… các chế độ chính sách đối với ngành, lĩnh vực đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Các cơ quan trong khối tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế văn hóa công sở… xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.


Việc ký kết giao ước thi đua nhằm động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan khối thi đua quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025./.

 

Lê Thắng – Quang Thành