Banner

(TTV) Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Y tế năm 2020 và phòng chống dịch bệnh Covid -19

Sáng ngày 25/2, tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Bộ Y tế triển khai công tác Y tế năm 2020 và phòng chống dịch covid – 19. 

 

Điểm cầu Tuyên Quang 

 

Năm 2019, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90% dân số. Các hoạt động nâng cao sức khỏe, dự phòng, phát hiện sớm, quản lý các bệnh không lây nhiễm được tăng cường. Đã có khoảng 90% trạm y tế xã có bác sĩ làm việc, 76% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã. Xây dựng và thực hiện mô hình 26 trạm y tế xã điểm theo nguyên lý y học gia đình, đang triển khai nhân rộng trên toàn quốc, nhiều tỉnh, thành phố đã thực hiện lập hồ sơ sức khỏe cá nhân cho khoảng 80% dân số. 

 

Tại Tuyên Quang, năm 2019, ngành Y tế tỉnh đã chủ động, tích cực thực hiện công tác phòng chống dịch, bệnh. Trên địa bàn tỉnh không có dịch bệnh lớn và nguy hiểm xảy ra. Tổng số lượt khám bệnh trong năm đạt trên 1,4 triệu lượt người, công suất sử dụng giường bệnh tại các tuyến duy trì đạt từ 97% trở lên. Đến nay, toàn tỉnh có 114/141 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. 

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, biểu dương, ghi nhận những kết quả mà ngành Y tế đạt được cũng như công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trong thời gian qua. Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, ngành Y tế cần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Trước diễn biến dịch bệnh Covid 19 trên Thế giới đang phức tạp, không được chủ quan, cần tích cực tuyên truyền người dân nâng cao nhận thức trong công tác phòng chống dịch, các địa phương chủ động tăng cường các biện pháp cách ly đối với người bị nghi nhiễm và các biện pháp phòng chống dịch thiết thực, hiệu quả. 

Thúy Hà – Quang Thành