Banner

(TTV) Hội nghị hiệp thương cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang

Sáng ngày 13/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 3, nhằm kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV (nhiệm kỳ 2019 – 2024).

 

Hội nghị thông qua Tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về việc kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Thông qua văn bản đề nghị của Ban Thường trực, văn bản giới thiệu của cấp ủy về việc kiện toàn, giới thiệu nhận sự hiệp thương cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

 

 

Kết quả, hội nghị đã hiệp thương, thống nhất cử bà Tăng Thị Dương, Phó Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 

 Trà Mi – Quang Thành