Banner

(TTV) Hội thảo báo chí

Sáng nay (2/12), Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội thảo “Báo chí Tuyên Quang tuyên truyền về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. 

 

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ vai trò, trách nhiệm, cách thức tuyên truyền của các cơ quan báo chí về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, khẳng định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước. Các cơ quan báo chí có kế hoạch tuyên truyền cho từng giai đoạn: Trước, trong và sau đại hội; Nâng cao hơn nữa chất lượng, sức lan tỏa của mỗi tác phẩm báo chí, thúc đẩy phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp. 


Công tác tuyên truyền tập trung vào một số vấn đề: các chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương về tổ chức đại hội Đảng các cấp; Chủ trương, chỉ đạo của tỉnh, các địa phương về các bước, phương thức, cách thức tổ chức đại hội; Đồng thời tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân kỳ vọng vào đại hội... qua đó tạo sự thống nhất, đồng thuận trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.


Hội thảo được tổ chức là dịp để các hội viên, nhà báo, người làm báo trong tỉnh chia sẻ kinh nghiệm trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần để các cơ quan báo chí tổ chức tốt công tác tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Nhân dịp này, 3 hội viên Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang đã vinh dự được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam./.

 

 Thái Văn – Lý Dũng