Banner

(TTV) Hội nghị giao ban báo chí tháng 11

Sáng ngày 26/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban báo chí, đánh giá công tác tuyên truyền báo chí tháng 11, định hướng nội dung tuyên truyền tháng 12/2019.
Các đại biểu dự hội nghị.

 

Trong tháng 11/2019, các cơ quan báo chí đã bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thông tin, tuyên truyền kịp thời các sự kiện thời sự, chính trị, tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Báo chí tập trung tuyên truyền về: Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; Thực hiện 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm, 15 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...


Tháng 12/2019, các cơ quan báo chí tiếp tục tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp; Công tác lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền nhằm hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Báo chí tập trung tuyên truyền Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII; Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng; 80 năm thành lập Chi bộ Mỏ Than – Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh; Tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn diễn ra trong thời gian tới. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai các dự án đầu tư; Quảng bá hình ảnh, con người, truyền thống lịch sử, văn hóa, thế mạnh và những thành tựu về mọi mặt của Tuyên Quang đến bạn bè trong nước và quốc tế./.

 

Thái Văn – Quang Thành