Banner

(TTV) Bế giảng các lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2019

Sáng ngày 8/11, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ bế giảng các lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính K1, K2, K3, K4 năm 2019 cho gần 380 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở và cán bộ thuộc diện quy hoạch, dự nguồn các chức danh lãnh đạo quản lý ở cơ sở trong toàn tỉnh.

 

Trong thời gian học tập, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, MTTQ và đoàn thể nhân dân nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị công tác.

 

 

Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp bằng tốt nghiệp, trong đó, 36 học viên đạt loại giỏi. Tại lễ bế giảng, 34 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện đã được biểu dương, khen thưởng./.   

 

 Thu Thường – Trung Hiếu