Banner

Xử lý thông tin báo nêu về đánh giá, xếp loại học sinh

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về xử lý thông tin báo Tuổi trẻ nêu về đánh giá, xếp loại học sinh phổ thông.
Ảnh minh họa

 

Cụ thể, Báo Tuổi trẻ điện tử số ra ngày 17/9/2019 thông tin: Học sinh ở trường phổ thông hiện vẫn được đánh giá, xếp loại vào học lực và hạnh kiểm. Nhưng học lực là chủ yếu, hạnh kiểm chỉ là cho có, chưa phản ánh học sinh đã rèn giũa và uốn nắn được nét nhân cách, phẩm chất tốt đẹp nào. Có ý kiến đề xuất chấm điểm học sinh dựa trên ý thức, thói quen tốt.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ chuyển nội dung trên đến Bộ Giáo dục và Đào tạo để tham khảo, phục vụ công tác quản lý nhà nước.

 

Theo Chinhphu.vn