Banner

(TTV) Tập huấn truyền thông y tế năm 2019

Sáng ngày 15/10, tại tỉnh Tuyên Quang, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị tập huấn truyền thông y tế năm 2019, cho cán bộ lãnh đạo và chuyên viên phụ trách truyền thông của 25 đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế, khu vực phía Bắc.

 

Tại hội nghị, các học viên được truyền tải nội dung chuyên đề về tầm quan trọng của  truyền thông và cung cấp thông tin trong y tế; Cập nhật các xu hướng truyền thông mới để truyền tải đến người dân; Quản lý truyền thông trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0; Marketing trong cơ sở y tế… 


Qua hội nghị tập huấn nhằm cung cấp những kỹ năng, kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, từ đó các học viên áp dụng vào thực tế truyền thông tại đơn vị, góp phần tích cực vào việc chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân./.

 

 Hà Trang – Minh Tiến