Banner

(TTV) Hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giảng dạy trong năm học 2019-2020, sáng ngày 7/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học, cho các cán bộ quản lý và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin tại các trường học trên địa bàn tỉnh.

 

Tại Hội thảo các đại biểu đã được đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai công tác chỉ đạo của Bộ đối với các cơ sở giáo dục về đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin, phát triển nghiên cứu khoa học, công nghệ, sáng tạo, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đồng thời triển khai các giải pháp thực hiện hiệu quả Đề án của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020. 


Các đại biểu đã thảo luận về giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý giáo dục và dạy học. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong khai thác sử dụng các phần mềm để đạt hiệu quả cao nhất; Triển khai công tác xây dựng thư viện điện tử dùng cho các bậc học; Thiết kế bài giảng điện tử; Ứng dụng và quản lý, điều hành các hoạt động giáo dục và công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên nhằm nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong năm học 2019-2020./.

 

Hà Trang – Đỗ Dương