Banner

(TTV) Hội nghị sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm mô hình làng quê an toàn

Chiều ngày 21/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm mô hình làng quê an toàn.

 

Thực hiện chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã có nhiều việc làm đa dạng, phong phú, thiết thực như: Tổ chức các hội thi, thành lập 8 nhóm “cha mẹ trong chăm sóc phát triển trẻ thơ từ 0 – 8 tuổi”, duy trì 58 câu lạc bộ “gia đình không có người thân vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội” và duy trì “bếp ăn an toàn cho trẻ”… Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em. Giảm thiểu tình trạng bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em.

 

Tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện mô hình “làng quê an toàn”. Trong đó tập trung thực hiện tốt chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, hiệu quả thực hiện điểm mô hình “làng quê an toàn” tại thôn 2, xã Lưỡng Vượng (TP Tuyên Quang); các phương pháp, hình thức giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh; công tác truyền thông về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; phối hợp xây dựng mô hình truyền thông, tư vấn hỗ trợ phụ nữ tham gia chăm sóc và bảo vệ trẻ em tại cộng đồng…

 

 Thúy Hà – Quang Thành