Banner

Đề xuất xử lý hơn 518 tỷ đồng kết dư quỹ bảo hiểm y tế

Vẫn còn hơn 518 tỷ đồng kết dư quỹ bảo hiểm y tế năm 2015 tạm thời chưa thanh toán tại 11 địa phương và cần kéo dài thêm thời gian thanh toán.

Nội dung trên được nêu tại tờ trình của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày trước Quốc hội chiều 21/10.

 

Theo đó, trong số 5.838 tỷ đồng từ nguồn kết dư quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015, Chính phủ đã để lại 20% số kết dư tương đương với 1.167 tỷ đồng cho các địa phương mua sắm trang thiết bị y tế, song đến nay do nhiều nguyên nhân, một phần kinh phí này chưa được sử dụng. Chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép các địa phương được kéo dài thời gian thanh toán hơn 518 tỷ đồng nguồn kinh phí kết dư của quỹ này đến hết ngày 30/6/2019.

 

Thẩm tra báo cáo của Chính phủ, Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội cho rằng, việc Chính phủ trình cho phép 11 địa phương được kéo dài thời gian thanh toán từ nguồn 20% kết dư quỹ khám, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế là vượt quy định về thời hạn nên phải trình Quốc hội xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

 

Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, sáng nay (22/10), Quốc hội sẽ nghe một số báo cáo và thảo luận tại Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi). Buổi chiều, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về một số nội dung về kinh tế, xã hội, dự toán và phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020.

 

Theo VTV.VN