Banner

(TTV) Hàm Yên: Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

Sáng ngày 11/9, UBND huyện Hàm Yên đã tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và đánh giá 2 lĩnh vực đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hàm Yên lần thứ XX. 

 

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện đã huy động được gần 2.300 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp gần 500 tỷ đồng. Toàn huyện đã có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Bình Xa, Thái Hòa, Đức Ninh, Nhân Mục). Năm 2019, số tiêu chí bình quân/xã đạt trên 12 tiêu chí. Thu nhập bình quân đạt 29 triệu đồng, tăng gấp 3 lần so với năm 2011. Tỉ lệ hộ nghèo giảm còn trên 18%. 


Huyện Hàm Yên phấn đấu giai đoạn 2021-2025 có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng số tiêu chí bình quân/xã lên 16,5% tiêu chí. Tập trung đẩy mạnh Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi cơ cấu lao động nông thôn đến 2025 và định hướng đến 2030. 


Sau 4 năm thực hiện phát triển sản xuất hàng hóa, huyện đã phát huy được lợi thế tiềm năng của từng địa phương, bước đầu hình thành vùng sản xuất hàng hóa, sản phẩm có chất lượng, giá trị kinh tế cao. Hình thành các hợp tác xã gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị liên kết bền vững. Toàn huyện hiện có 8 sản phẩm được công nhận nhãn hiệu hàng hóa. 


Nhân dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho 14 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020./.

 

Trà Mi – Lý Dũng