Banner

(TTV) Đoàn công tác Ban Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam làm việc tại huyện Yên Sơn

Nhân chuyến hành trình về nguồn thăm nơi Đài Tiếng nói Việt Nam đặt địa điểm làm việc trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại thôn Cả, xã Công Đa (Yên Sơn), ngày 3/9, Đoàn công tác Ban Thời sự, Đài Tiếng nói Việt Nam đã có buổi làm việc với huyện Yên Sơn về công tác phối hợp tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

 

Huyện Yên Sơn có 7 xã vùng an toàn khu (ATK), nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 45 bộ, ngành đã ở, làm việc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Đây là một lợi thế để huyện phát triển du lịch lịch sử, văn hóa. Là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận một số nội dung về: Phát triển nông nghiệp hàng hóa, xây dựng nông thôn mới, kinh tế lâm nghiệp, phát triển các loại hình du lịch... 


Qua buổi làm việc giúp cán bộ, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam hiểu rõ hơn về tiềm năng, lợi thế của huyện Yên Sơn. Qua đó tiếp tục phối hợp tuyên truyền về huyện Yên Sơn nói riêng và tỉnh Tuyên Quang nói chung../.

 

Thái Văn – Lê Thắng