Banner

(TTV) Hội thảo khoa học Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh – Giá trị lý luận và thực tiễn

Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng ngày 29/8, Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội thảo “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn”.

 

Trong những di sản quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng, cách mạng và dân tộc ta, Di chúc là một văn kiện lịch sử có giá trị lý luận và thực tiễn không chỉ cho giai đoạn cách mạng đã qua, mà còn cho cả những chặng đường sắp tới của cách mạng Việt Nam. Đó là những lời căn dặn đầy tâm huyết về khát vọng độc lập, tự do và thống nhất đất nước; Về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; Về chiến lược con người; Về kế hoạch xây dựng lại đất nước sau chiến tranh; Về tình đoàn kết quốc tế… của Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất, một tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng.


 Tại hội thảo, cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh đã thảo luận, làm sáng rõ hơn về những giá trị trường tồn của bản Di chúc lịch sử, tác phẩm đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên, học viên nhằm tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường./.

 

Thu Thường – Trung Hiếu