Banner
13:55, 21/10/2021
Để nhanh chóng tạo miễn dịch cộng đồng với phương châm “vắc xin về đến đâu tổ chức tiêm ngay cho người dân đến đó; Vắc xin tốt nhất là vắc xin tiêm phòng sớm nhất”, Tuyên Quang đang tăng tốc tiêm phòng cho người