Banner
08:28, 15/09/2022
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố; các Viện Vệ sinh dịch tễ/ Pasteur; các bệnh viện trực thuộc Bộ về việc tăng cường công tác tiêm vaccine COVID-19 và phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm.