Banner
20:45, 19/10/2022
Ngày 19/10, toàn tỉnh đã tiêm trên 1.660 mũi vắc xin phòng Covid-19. Trong đó mũi 1: 15 người; mũi 2: 30 người; mũi 3: 201 người; mũi 4: 1.417 người.