Banner
22:36, 23/07/2021

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Tuyên Quang đã tăng cường kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện giao thông từ các tỉnh, thành phố khác vào địa bàn. Đây là biện pháp cần thiết, nhằm siết chặt, quản lý người trở về từ vùng dịch, phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch Covid-19 vào địa bàn tỉnh.