Banner

(TTV) Bánh chưng người Tày trong dịp tết

12:17, 09/02/2024

Bánh chưng là sản vật gắn liền với dịp lễ, tết đã đi vào đời sống văn hóa, tín ngưỡng của dân tộc Tày. Trải qua quá trình lịch sử lâu dài, nét đẹp văn hóa này vẫn được lưu giữ đến ngày nay.