Banner

(TTV) Giải thể thao Khối thi đua giao thông – xây dựng – nông, lâm nghiệp

12:48, 18/11/2023

Sáng ngày 18/11, Khối thi đua giao thông – xây dựng – nông, lâm nghiệp tỉnh đã tổ chức giải thể thao năm 2023.