Banner

(TTV) Hồng Quang chuẩn bị cho Lễ đón nhận “Lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn” là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 

12:32, 17/09/2023

Hoà chung không khí vui tươi, phấn khởi cùng các địa phương trong huyện tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XIV và Lễ hội Thành Tuyên năm 2023, trong những ngày này, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình đang tập trung chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Lễ đón nhận “Lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn” là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.