Banner

(TTV) Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

13:23, 29/05/2023

Để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, các đơn vị, địa phương trong tỉnh Tuyên Quang tùy vào điều kiện thực tế đã thành lập các câu lạc bộ, tổ chức nhiều hoạt động bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, đặc biệt là cho giới trẻ.