Banner

(TTV) Ấn tượng thể thao tỉnh Tuyên Quang năm 2022

20:32, 23/01/2023
Năm 2022 qua đi với không ít nhiều khó khăn, thử thách song thể thao Tuyên Quang đã tạo được những dấu ấn nổi bật. Phong trào thể dục thể thao quần chúng được đẩy mạnh sâu rộng trong nhân dân; Thể thao thành tích cao tiếp tục đạt được những kết quả khả quan, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.