Banner

(TTV) Tuyên Quang giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa

20:55, 24/11/2021
Với 22 dân tộc anh em cùng chung sống với nhiều bản sắc văn hóa phong phú đã tạo nên những sắc thái riêng biệt và trở thành những di sản văn hóa phong phú cho mảnh đất Tuyên Quang. Xác định việc giữ gìn và phát triển các giá trị di sản văn hóa là nhiệm vụ quan trọng, tỉnh đã có những cơ chế, chính sách trong thời kỳ hội nhập.