Banner

(TTV) Giải thể thao Khối thi đua Kinh tế năm 2021

11:36, 23/10/2021
Chào mừng kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh Tuyên Quang (04/11/1831 – 04/11/2021) và thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, sáng ngày 23/10, Khối thi đua Kinh tế năm 2021, tổ chức Giải thể thao thường niên năm 2021.