Banner

(TTV) Liên hoan Tiếng hát gia đình tỉnh Tuyên Quang năm 2020

Chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), ngày 27/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Hàm Yên tổ chức Liên hoan Tiếng hát gia đình tỉnh Tuyên Quang năm 2020.

 

 

Với các thể loại: hát, múa, tiểu phẩm có chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi những đổi thay của quê hương đất nước. Đặc biệt là ca ngợi truyền thống gia đình Việt Nam, những phong tục tập quán tốt đẹp của gia đình cũng như phong trào xây dựng gia đình văn hóa, chống bạo lực gia đình trong thời kỳ đổi mới. Trên 100 diễn viên của 5 đội thi đến từ các huyện: Hàm Yên; Sơn Dương; Lâm Bình; Chiêm Hóa; Yên Sơn đã trình diễn, thu hút đông đảo nhân dân tham gia cổ vũ.

 

Thông qua liên hoan nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc cũng như vai trò, tầm quan trọng của gia đình trong đời sống xã hội.

 

CTV: Toàn Thắng (Trung tâm VH-TT- TT Hàm Yên)