Banner

(TTV) Người dạy chữ viết dân tộc Sán Dìu cho trẻ em ở Ninh Lai

Nghệ nhân ưu tú Lục Văn Bảy, xã Ninh Lai (Sơn Dương) năm nay đã ngoài 70 tuổi. Nhưng trong ông vẫn luôn tâm huyết với việc lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Sán Dìu ở địa phương.

 

Ngoài việc đảm nhận vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ hát soọng cô của xã, ông còn trực tiếp mở lớp dạy hát và dạy chữ Sán Dìu cho hàng chục trẻ em ở địa phương.


Hàng tuần, tranh thủ những lúc rảnh rỗi, những em nhỏ lại tìm đến với nghệ nhân ưu tú Lục Văn Bảy để được ông dạy chữ viết của đồng bào dân tộc Sán Dìu.


Lớp học không cố định, khi thì mượn địa điểm tại trường Tiểu học của xã, khi thì học tại nhà ông. Nhưng các em vẫn tích cực tham gia học tập ngôn ngữ, chữ viết đồng bào mình từ sự hướng dẫn nhiệt tình của người nghệ nhân ưu tú này.

 

 

Mục tiêu mà nghệ nhân ưu tú Lục Văn Bảy hướng tới là thông qua lớp học sẽ truyền dạy các giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của dân tộc Sán Dìu cho thế hệ trẻ trong cộng đồng khu dân cư. 


Trách nhiệm, tâm huyết với giá trị nguồn cội, nghệ nhân ưu tú Lục Văn Bảy đã và đang lặng lẽ đóng góp sức mình cho việc bồi đắp và làm phong phú thêm kho tàng di sản của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Năm 2019 này, ông vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú. Đây không chỉ là niềm tự hào của ông mà còn là niềm tự hào chung của mỗi người con trong cộng đồng dân tộc Sán Dìu ở mảnh đất Tuyên Quang./.

 

 Bá Hương – Minh Tuấn