Banner

(TTV) Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng các cơ quan báo chí

21:44, 20/06/2024

Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chiều ngày 20/6, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tới chúc mừng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Tuyên Quang.

Cùng đi có đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh. 

 

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đánh giá cao sự đoàn kết, tinh thần nỗ lực vượt khó, năng động, sáng tạo của tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Đồng thời đề nghị Đài tiếp tục đổi mới, sáng tạo hơn nữa, xây dựng cơ quan thực sự tinh gọn, hiệu quả; Coi trọng việc nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, tạo ra nhiều tác phẩm chất lượng, lan tỏa những năng lượng tích cực trong đời sống xã hội. Tập trung xây dựng các chương trình đa dạng về thể loại, phong phú về đề tài, phản ánh toàn diện các lĩnh vực, góp phần khích lệ các phong trào thi đua lao động sản xuất, tạo đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan báo chí Trung ương trong việc tuyên truyền, quảng bá hình ảnh con người, truyền thống lịch sử, văn hóa, tiềm năng, thế mạnh và những thành tựu của Tuyên Quang đến với bạn bè trong nước, quốc tế; Tích cực tuyên truyền đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, phản bác thông tin sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.


Tới thăm, chúc mừng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Tuyên Quang, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị tổ chức Hội, Tạp chí tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nói chung và về phát triển văn học, nghệ thuật nói riêng; Tích cực sáng tác, giới thiệu, quảng bá văn học nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; Khuyến khích các nhà báo, văn nghệ sỹ sáng tác các tác phẩm có giá trị cao về chuyên môn, giàu tính nghệ thuật, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, cũng như quảng bá hình ảnh đất và người Tuyên Quang tới mọi miền Tổ quốc và trên thế giới./.

 

                                                              Thái Văn – Lưu Khiêm