Banner

(TTV) THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY GIAO BAN CÁC CƠ QUAN KHỐI ĐẢNG, ĐOÀN THỂ, NỘI CHÍNH QUÝ I NĂM 2024

20:50, 29/03/2024

Chiều 29/3, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang chủ trì hội nghị giao ban của Thường trực Tỉnh ủy với các cơ quan khối Đảng, đoàn thể, nội chính tỉnh quý I năm 2024. 

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan khối Đảng, đoàn thể, nội chính tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. 

 

 

Trong quý I, các cơ quan khối Đảng tỉnh đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch: làm tốt công tác tham mưu phục vụ các hoạt động của cấp ủy; Tham mưu tổ chức hội nghị triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024; Quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy theo kế hoạch. 


Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình công tác, giám sát, phản biện xã hội năm 2024. Tổ chức thành công đại hội điểm và đại hội Mặt trận Tổ quốc, đại hội Hội Liên hiệp thanh niên cấp cơ sở, chuẩn bị cho đại hội điểm cấp huyện... 

 

Các cơ quan Khối nội chính chủ động triển khai nhiệm vụ theo chức năng; thực hiện hiệu quả các mặt công tác, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện theo quy định... 

 

Các đại biểu đã thảo luận, phân tích, làm rõ nhiều nội dung liên quan đến những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ; giải pháp về thực hiện bồi dưỡng, kết nạp đảng viên; công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chuyển đổi số, phòng, chống tội phạm; phát huy chức năng giám sát, tiếp nhận thông tin, tham mưu giúp cấp ủy, ban chỉ đạo các cấp giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở; công tác tư pháp, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, thời gian tới, các cơ quan khối Đảng, đoàn thể, nội chính tỉnh tiếp tục bám sát chương trình làm việc năm 2024 của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương, của tỉnh. Quan tâm nâng cao chất lượng công tác phản biện xã hội của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; Công tác chuẩn bị tổ chức đại hội điểm và đại hội MTTQ cấp huyện; tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhất là đấu tranh trên không gian mạng; đảm bảo quốc phòng, an ninh, phục vụ sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương./.
 

Thái Văn – Hùng Sơn