Banner

(TTV) Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 -2028

12:39, 29/09/2023

Sáng ngày 29/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã khai mạc trọng thể. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Dự đại hội còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố; Đại biểu Liên đoàn Lao động một số tỉnh bạn. 220 cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho ý chí, nguyện vọng và sức mạnh đoàn kết của hơn 46.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong toàn tỉnh về dự Đại hội. 

 

 

5 năm qua Công đoàn tỉnh Tuyên Quang đã không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động và đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các mặt công tác; Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động được thực hiện bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng loại hình công đoàn cơ sở; Cơ bản hoàn thành 11 nhóm chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023. Những thành tích đạt được là minh chứng khẳng định vai trò, vị trí, trách nhiệm to lớn, sự nỗ lực vượt qua khó khăn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

5 bài học kinh nghiệm đã được chỉ ra, trong đó nhấn mạnh yêu cầu Công đoàn luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Công đoàn cấp trên, sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp, các ngành chức năng trong việc tổ chức, triển khai các hoạt động nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ. Công đoàn thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động xây dựng và triển khai các hoạt động đảm bảo phù hợp, thiết thực; Hoạt động Công đoàn hướng về cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và chủ động tham gia giải quyết những vấn đề vướng mắc, bức xúc của đoàn viên, người lao động...

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị trong nhiệm kỳ Đại hội khóa XVII, Công đoàn tỉnh Tuyên Quang tiếp tục nhận thức sâu sắc việc đại diện cho người lao động là trọng trách của tổ chức Công đoàn; Quan tâm nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, người lao động ngày càng tốt hơn; Cán bộ công đoàn và đoàn viên công đoàn có sự gắn kết chặt chẽ không chỉ vì nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm được giao mà là sự gắn kết về thành quả hoạt động công đoàn, làm cho cán bộ và đoàn viên là một khối thống nhất. Song song với đó thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn các cấp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. 

 

Ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, những kết quả, thành tích mà giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Tuyên Quang đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung mong muốn trong thời gian tới các cấp Công đoàn cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động. Tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, lan tỏa tinh thần hành động của Đại hội với phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển". 

 

Đồng chí đề nghị ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh khóa XVII cần khẩn trương xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ngay từ tháng đầu, năm đầu thực hiện nghị quyết, phấn đấu kết quả năm sau phải cao hơn năm trước.

 

Với tinh thần dân chủ và nhất trí cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 28 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVII đã bầu đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, tái đắc cử giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028.

 

Đại hội cũng đã bầu 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

 

Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 5 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua yêu nước và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, giai đoạn 2018-202. 

 

Đại hội đã thông qua Nghị quyết, xác định 3 khâu đột phá, 3 chỉ tiêu đến hết nhiệm kỳ, 10 chỉ tiêu thực hiện hàng năm; mục tiêu xây dựng tổ chức Công đoàn tỉnh Tuyên Quang vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

 

Thái Văn – Hùng Sơn