Banner

(TTV) Đoàn giám sát Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giám sát tại huyện Sơn Dương

13:51, 25/05/2023

Sáng ngày 25/5, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, do đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động giai đoạn 2021-2023 tại huyện Sơn Dương.