Banner

(TTV) Đánh giá tiến độ giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia

20:59, 29/05/2023

Chiều ngày 29/5, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá tiến độ giải ngân nguồn vốn và bố trí vốn đối ứng của địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

 Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành và các huyện, thành phố.

 

 

 

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến thời điểm này tiến độ giải ngân nguồn vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn là 176/2.674 tỷ đồng, đạt 6,6% kế hoạch.


Một số khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do điều chỉnh có nhu cầu bổ sung vốn. Các cơ quan, đơn vị được giao vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, còn nhiều nội dung, nhiệm vụ chưa xây dựng được kế hoạch thực hiện, chưa lập dự án đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Một vài công trình, dự án khó khăn trong việc huy động nhân dân đóng góp do số hộ dân tại các thôn ít, phần lớn là hộ nghèo, hộ cận nghèo dẫn đến khả năng không thể thực hiện, có nội dung do địa điểm thực hiện vướng vào diện tích rừng tự nhiên, cần điều chỉnh cho phù hợp…


Các đại biểu cũng đề nghị cần có hướng dẫn cụ thể cho một số tiểu dự án, giảm bớt các thủ tục không cần thiết khi triển khai tại cơ sở.


Về nguồn vốn đối ứng của địa phương, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị, địa phương rà soát cụ thể nhu cầu của từng chương trình, tham mưu UBND tỉnh phân bổ trên tinh thần sử dụng hiệu quả, dứt điểm, không dàn trải.


Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn một lần nữa nhắc lại, tiến độ giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia hiện nay đang rất chậm. Nguyên nhân khách quan do các hướng dẫn của trung ương chưa đầy đủ, khối lượng công việc nhiều. Nguyên nhân chủ quan do các đơn vị, địa phương, công tác chỉ đạo, điều hành còn chưa quyết liệt. 


Đồng chí đề nghị từng sở, ngành, tích cực tháo gỡ, rà soát từng việc, từng nội dung cụ thể, đề xuất UBND tỉnh phương án giải quyết trước ngày 10/6.  Chủ tịch UBND các huyện báo cáo Thường vụ Huyện ủy về kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, khắc phục tình trạng đùn đẩy, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt công tác phối hợp.


Về vốn đối ứng, cần cân đối, đánh giá khả năng giải ngân để xác định thời điểm đối ứng, triệt để tiết kiệm chi tiêu để dành nguồn vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia. Định kỳ các đơn vị, địa phương báo cáo tiến độ các chương trình 2 lần/tháng./.

 

 

 
                                                   An Thu – Lưu Khiêm