Banner

(TTV) Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

13:04, 15/03/2023

Sáng ngày 15/3, Tỉnh ủy Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.

 


 Dự hội nghị có lãnh đạo Quân khu 2; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố.

 

 

 

10 năm qua, tỉnh Tuyên Quang đã đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. Nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân về các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được nâng lên. Hệ thống chính trị trong tỉnh được củng cố, ngày càng trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các tiềm lực trong khu vực phòng thủ tỉnh được củng cố, tăng cường; Phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng - an ninh được triển khai ngày càng chặt chẽ, hiệu quả; Công tác bảo đảm an sinh xã hội, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc được đẩy mạnh, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên.

 

Những kết quả đạt được qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tăng cường tiềm lực quân sự, quốc phòng của địa phương, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Qua đó tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà tỉnh Tuyên Quang đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, đặc biệt là việc giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế -xã hội trên địa bàn.

 

Để thực hiện tốt chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đồng chí  Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Tiếp tục kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở, chăm lo đời sống cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, người dân ở vùng đặc biệt khó khăn. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhân dân về ý nghĩa của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới nhằm tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, tăng cường tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh, trật tự; Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc, xứng đáng với vị thế “Thủ đô Khu giải phóng”, “Thủ đô Kháng chiến”./.
 

                                                    An Thu – Lưu Khiêm – Lê Thắng