Banner

(TTV) Hội nghị triển khai Đề án đổi mới tổ chức Lễ hội Thành Tuyên, giai đoạn 2023-2025

12:56, 30/03/2023

Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang vừa tổ chức Hội nghị triển khai Đề án đổi mới tổ chức Lễ hội Thành Tuyên, giai đoạn 2023-2025. Dự hội nghị có đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang. 

Đề án đổi mới tổ chức Lễ hội Thành Tuyên, giai đoạn 2023 -2025, xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 4 nhóm giải pháp thực hiện với lộ trình của từng nhiệm vụ trong năm 2023 và giai đoạn 2023-2025. Theo đó, công tác tổ chức Lễ hội được gắn với các sự kiện văn hóa khu vực và quốc gia do tỉnh Tuyên Quang đăng cai tổ chức; Tập trung nâng cao chất lượng công tác tổ chức; ưu tiên nguồn vốn cho các công trình hạ tầng có liên quan đến không gian tổ chức Lễ hội; Đẩy mạnh, tăng cường hoạt động xã hội hóa trong tổ chức Lễ hội; Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân về phát triển du lịch là phát triển kinh tế...


Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, Việc triển khai thực hiện Đề án đổi mới Lễ hội Thành Tuyên nhằm cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Do vậy: Các xã, phường cần triển khai, tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Đề án trong nhân dân, huy động mọi người dân cùng chung tay làm du lịch. Các xã, phường cần có các giải pháp, kế hoạch tuyên truyền, khuyến khích các nhà hàng, cơ sở lưu trú tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ; Xây dựng, sản xuất các sản phẩm quà tặng lưu niệm đặc trưng và tổ chức các hoạt động trải nghiệm gắn với Lễ hội…để Lễ hội Thành Tuyên thực sự trở thành một sản phẩm du lịch bền vững và phát triển.

 

 

 


Thanh Xuân
 (Trung tâm VH-TT và TT thành phố)