Banner

(TTV) Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp năm 2023

12:58, 30/03/2023

Sáng ngày 30/3, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp năm 2023.

Dự hội nghị có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Tham gia hội nghị có 270 đại biểu gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, đại diện Thường trực HĐND cấp xã lãnh đạo chuyên viên Văn phòng Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan liên quan. 


Trong 2 ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu sẽ được nghe các Giảng viên của Trung ương trình bày, trao đổi 04 chuyên đề: Hội đồng nhân dân với đầu tư xây dựng cơ bản, Hội đồng nhân dân với chuyển đổi số, Hội đồng nhân dân với 03 Chương trình mục tiêu quốc gia (Chương trình MTQG về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình MTQG về giảm nghèo, Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025),Hội đồng nhân dân với lĩnh vực văn hoá.

 

Hội nghị được tổ chức nhằm giúp đại biểu HĐND các cấp trong tỉnh nâng cao năng lực hoạt động để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, làm tròn trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, góp phần quan trọng trong việc quyết định những vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương.

 

 Hội nghị cũng là dịp để đại biểu HĐND các cấp trong tỉnh nghiên cứu, trao đổi, học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; đề xuất những vấn đề chưa rõ, những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hoạt động của mình, cùng với báo cáo viên làm sáng tỏ những vấn đề cần quan tâm, tích lũy thêm kinh nghiệm nhằm phục vụ tốt hơn trong công tác, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ người đại biểu của nhân dân./.

 

 

 


An Thu – Tuấn Trường