Banner

(TTV) HĐND tỉnh khóa XIX tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ tư 

20:38, 28/02/2023

Chiều ngày 28/2, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XIX tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ tư. Các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh; Lãnh đạo các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành phố.

 

https://www.youtube.com/watch?v=8xAY1CmRZt0

 

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang. Theo đó quy mô đầu tư 9 hạng mục với tổng mức đầu tư hơn 90 tỷ đồng. Mục tiêu của nghị quyết nhằm từng bước xây dựng Tân Trào thành Khu du lịch Quốc gia, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Đáp ứng các điều kiện quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định 


Thông qua Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 07 ngày 15/12/2021 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025; Với các nội dung điều chỉnh, bổ sung về thu tiền sử dụng đất, thuê mặt nước; Tỷ lệ phân chia thu tiền sử dụng đất giữa cấp tỉnh và cấp huyện; Thuế thu nhập cá nhân từ cá nhân bảo đảm đúng các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, phù hợp thực tiễn địa phương nhằm tạo điều kiện cho các huyện, thành phố chủ động hơn trong quản lý, điều hành ngân sách, tạo nguồn lực tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn, nhất là các công trình, dự án trọng điểm, phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới… 


Thông qua Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023, tỉnh Tuyên Quang, nghị quyết về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022.


Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua với 5 nghị quyết triển khai 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025 về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây là những nghị quyết, chương trình có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết những vấn đề cấp thiết của đời sống Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và giảm nghèo, về thông tin thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025. Các nghị quyết được thông qua, góp phần, triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh, cơ bản đảm bảo kịp thời, đồng bộ, đáp ứng được yêu cầu chung. 


Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung khẳng định: 9 nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp với tỷ lệ tán thành cao có ý nghĩa hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục đổi mới sáng tạo, quyết liệt hơn, trách nhiệm hơn, toàn diện hơn, sâu sát hơn trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023.


Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tích cực, trách nhiệm cao, Kỳ họp chuyên đề lần thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. 

 

 

                                                                          An Thu – Hùng Sơn