Banner

(TTV) Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang tổ chức phiên họp thứ 3

20:49, 22/02/2023

Chiều ngày 22/2, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tổ chức phiên họp thứ 3 về kết quả hoạt động năm 2022; chương trình công tác năm 2023.

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp có đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thành viên Ban chỉ đạo.

 

 

 

Ngay sau khi được thành lập, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh sớm ổn định tổ chức và bước đầu đi vào hoạt động nền nếp, hiệu quả. Ban Chỉ đạo đã kịp thời ban hành Quy chế làm việc, Quyết định phân công cho các thành viên Ban Chỉ đạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ theo quy định và thống nhất đưa các vụ án, vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo; Đặc biệt kịp thời nắm bắt, chỉ đạo giải quyết vụ việc.


 Trong năm 2022, các cơ quan chức năng đã phát hiện, khởi tố, điều tra, xử lý 14 vụ án, 37 bị can có hành vi tham nhũng, tiêu cực, số vụ tăng 200%, số bị can tăng 217% so với năm 2021. Kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực từ dư luận xã hội; Góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh.


Tại phiên họp, các thành viên đã thảo luận về chương trình công tác năm 2023, chế độ thông tin tuyên truyền về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nghe báo cáo tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xử lý, đề xuất một số vụ án, vụ việc mới vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, quản lý.


Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh khẳng định; Năm 2022, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và cán bộ đảng viên công chức, viên chức về phòng chống tham nhũng, tiêu cực được nâng lên. Điều đó đã thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt của các cấp, các ngành trong đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực từ tỉnh đến cơ sở theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương là "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". 


Năm 2023, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh thống nhất ban hành Chương trình công tác gồm 8 nhiệm vụ trọng tâm và 13 nhiệm vụ cụ thể. Nhanh chóng kết thúc việc theo dõi, chỉ đạo xử lý vụ việc, vụ án năm 2022, đưa một số vụ án, vụ việc mới vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xử lý. Tiếp tục quán triệt tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, gắn công tác phòng chống tham nhũng với xây dựng Đảng, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, vấn đề được dư luận quan tâm. Xác định công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, vừa là nhiệm vụ cấp bách, cũng là nhiệm vụ lâu dài của cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị. Đặc biệt, tăng cường công tác tuyên truyền về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần định hướng dư luận trên địa bàn./.

 

 

                                                   An Thu – Lưu Khiêm