Banner

(TTV) Tập trung quyết liệt tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022

21:40, 11/12/2022
Sau phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã có bài phát biểu quan trọng, khẳng định quyết tâm, nỗ lực của chính quyền tỉnh trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2023.  

https://www.youtube.com/watch?v=uHJ1zRwd-K0

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định năm 2022 tỉnh Tuyên Quang  đã chịu những tác động bởi khó khăn chung, nhưng kinh tế, xã hội của tỉnh có những dấu ấn tích cực. Có được điều đó là do sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chủ động đổi mới tư duy, điều hành của chính quyền, sự chung sức, đồng lòng của người dân. 


UBND tỉnh sẽ tập trung thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11, ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng Trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Mục tiêu giai đoạn 2021-2030 tăng trưởng GRDP bình quân đạt 9,5%, GRDP bình quân đầu người đạt 130 triệu đồng/người/năm. Tiếp tục tập trung nguồn lực, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả các đề án của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. 


Về phát triển sản xuất nông nghiệp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh trong năm 2023 tỉnh tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp hàng hóa, sản xuất an toàn, hữu cơ, đặc sản; Phát triển chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh; Tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình Ocop. Đặc biệt là phát triển lâm nghiệp bền vững, hướng tới xây dựng Tuyên Quang trở thành Khu lâm nghiệp ứng dụng cao và trung tâm sản xuất, chế biến gỗ vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn thực hiện các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới.


Trên lĩnh vực công nghiệp tỉnh tiếp tục tập trung thu hút đầu tư, kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn đối với doanh nghiệp; nhất là các dự án đã được tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, đồng ý cho phép nghiên cứu khảo sát, lập dự án đầu tư. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh năm 2023 nhiều dự án công nghiệp sẽ đi vào hoạt động, tiếp tục đóng góp cho chỉ số phát triển công nghiệp của tỉnh. UBND tỉnh sẽ tập trung quản lý chặt chẽ việc đảm bảo cung ứng ổn định xăng dầu phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân… 


Lĩnh vực du lịch sẽ tiếp tục tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để thực hiện mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. 


UBND tỉnh xác định thu hút nguồn lực, thúc đẩy giải ngân nguồn vốn đầu tư công và thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trọng của các cấp, các ngành.


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhất mạnh các giải pháp thực hiện tốt 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; Tập trung thực hiện tốt Đề án phát triển nguồn thu và tăng cường quản lý ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. UBND tỉnh tập trung quyết liệt trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đặc biệt là công tác chuyển đổi số; Năm 2023 quyết tâm phấn đấu nâng thứ hạng chuyển đổi số xếp hạng thứ 35 của cả nước. Song song với đó thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên, môi trường; Thực hiện đề án tinh giản biên chế; Bổ sung biên chế giáo viên theo Quyết định 72, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị. Tăng cường các giải pháp về phát triển hệ thống an sinh xã hội; Chăm sóc sức khỏe nhân dân; Vấn đề việc làm cho người lao động, đưa người lao động làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng, theo Chương trình hợp tác. 


Một vấn đề được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh là quan tâm chăm lo đời sống cho người dân, nhất là đồng bào nghèo, gia đình chính sách đón Tết Quý Mão 2023 an vui, đầm ấm; Đảm bảo tình tình an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn không giam mạng; Chuẩn bị tốt điều kiện tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy đoàn kết toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu năm 2023 đã đề ra./.

 

 

                                                          Thái Văn – Hùng Sơn