Banner

(TTV) Năm 2023 tăng tốc, tạo bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội

14:42, 20/12/2022
Ngày 20/12, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 Dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; Lãnh đạo một số sở, ban, ngành và các huyện, thành phố.

 

 

 

Trong phiên họp cuối cùng của năm 2022, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định quyết tâm làm việc đến ngày cuối cùng của năm. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022, tạo tiền đề để năm 2023 là năm tăng tốc, tạo bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến trình đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, bền vững, toàn diện trong khu vực miền núi phía Bắc. Hai vấn đề được đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các ngành tập trung thực hiện là công tác thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công.

 

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu, các ngành, địa phương tổ chức công tác tổng kết gọn nhẹ, tập trung cao độ để thực hiện nhiệm vụ được giao, cùng với đó làm tốt công tác chuẩn bị cho Tết Quý Mão, đảm bảo an sinh xã hội, để mọi người, mọi nhà đều được đón tết.

 

Tại kỳ, 13 nội dung được các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh thảo luận. Trong đó, một trong những nội dung được quan tâm là việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ Kế hoạch số 55 ngày 12/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số. Về vấn đề này, các đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát cụ thể các nhiệm vụ để đảm bảo nguồn lực thực hiện, trên cơ sở ưu tiên xây dựng dữ liệu nền tảng dùng chung của tỉnh, tránh tình trạng đầu tư lãnh phí. Đề nghị lựa chọn, thẩm định các phần mềm thành phần phù hợp. Sở Thông tin và Truyền thông cần nâng cao trách nhiệm trong công tác tham mưu, đảm bảo hoàn thành mục tiêu cải thiện vị trí xếp hạng chuyển đổi số, nâng thứ hạng của tỉnh trên bảng xếp hạng chỉ số chuyển đổi số đứng thứ 35 trên toàn quốc. 

 

Về nội dung này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyển đổi số. Đây cũng là chỉ tiêu duy nhất tỉnh không đạt năm 2022. Nếu không thực sự quyết liệt trong công tác này, nguy cơ tụt hậu về chuyển đổi số là rõ ràng. Giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục rà soát các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và giai đoạn 2023 – 2025. Tham vấn ý kiến của các chuyên gia đầu ngành, của Bộ Thông tin và Truyền thông để xây dựng kế hoạch hoàn chỉnh, hợp lý, xác định lộ trình, ưu tiên cho từng nhiệm vụ cụ thể. Việc sử dụng nguồn lực cần đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí và theo đúng quy định của pháp luật. 

 

Cho ý kiến vào Kế hoạch hỗ trợ hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng thoát nghèo, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh mục tiêu, hết năm 2023, không còn hộ gia đình có công nào thuộc diện hộ nghèo. Vì vậy, các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung vào cuộc, có kế hoạch giúp các hộ có công thoát nghèo phù hợp, cụ thể.

 

Về kết quả thực hiện Đề án tổng thể di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang, các đại biểu đã thảo luận, tìm hướng tháo gỡ các khó khăn vướng mắc khi thực hiện đề án, xúc tiến thực hiện các nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của người dân tái định cư.

 

Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận về Quy định định mức đất sản xuất làm cơ sở thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thực hiện một số dự án thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và một số nội dung quan trọng khác./.

 

An Thu - Hùng Sơn