Banner

(TTV) Kỳ họp thứ năm, HĐND huyện Yên Sơn khóa XX

13:19, 17/12/2022
 Ngày 16/12, đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Kỳ họp thứ năm, HĐND huyện Yên Sơn khoá XX. Kỳ họp nhằm đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, quyết nghị các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023.