Banner

(TTV) Đoàn đại biểu Quốc hội giám sát về đổi mới chương trình sách giáo khoa, giáo dục phổ thông tại thành phố Tuyên Quang

21:46, 23/12/2022
Chiều ngày 23/12, đồng chí Ma Thị Thúy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tại thành phố Tuyên Quang.

 

Trên địa bàn thành phố Tuyên Quang hiện có 35 trường, 572 lớp với trên 22.000 học sinh. Thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã hướng dẫn các trường nghiên cứu và lựa chọn sách giáo khoa mới lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 6 và lớp 7 theo quy định; Tập trung hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học từ khâu thiết kế các hoạt động học, đến việc tổ chức hoạt động học cho học sinh ở trên lớp ...Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế như đội ngũ giáo viên còn thiếu, cơ sở vật chất một số trường học còn khó khăn, đặc biệt là một số phòng học chức năng chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông…


Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị thành phố Tuyên Quang tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện tốt chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với từng địa phương, từng nhà trường; Đổi mới công tác quản lý và tăng cường các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư cho công tác giáo dục; Đảm bảo thực hiện hiệu quả đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, nâng cao chất lượng dạy và học.

 

 

                                                        Văn Nam